Voorstel verbouw boerderij met moderne aanbouw

verbouw boerderij moderne architectuur

Voor een boerderij in Doetinchem hebben we een voorstel gemaakt voor het aanpassen van de bestaande gebouwen. Op het terrein staan een aantal gebouwen die tot voor kort nog als veehouderij in gebruik waren: een varkensstaal, biggenschuur en een deel waar de koeien nog binnen stonden. Het woongedeelte van de boerderij is zeer gedateerd en zal geheel vervangen moeten worden.

De bestaande gebouwen naast het hoofdgebouw moeten behouden blijven; het bestemmingsplan laat geen verdere uitbreiding van gebouwen toe. In het meest noordelijke gedeelte is een atelier met werkruimte en Bed and Breakfest gepland die los van de woning gebruikt moet kunnen worden. Het water zorgt daarbij voor een natuurlijke scheiding tussen de gebouwen en kan als zwemvijver gebruikt worden.

Het oostelijke gebouw (de voormalige biggenschuur) wordt gedeeltelijk gesloopt en vervangen door een garage en tuinkamer met terras en buitenhaard. Door de nieuwe verbinding tussen het hoofdgebouw en de tuinkamer ontstaat daardoor een prachtige zichtlijn op de tuin.

Het hoofdgebouw wordt aan de binnenzijde volledig gesloopt, op de houten gebinten na. Door een nieuwe invulling wordt de prachtige ruimte van de deel en het woongedeelte versterkt, mede door strategisch geplaatste dakramen die het daglicht naar binnen brengen in de nu nog donkere deel. De nieuwe entree bevindt zich tussen deze twee gedeeltes: een prachtige hoge ruimte tot aan de kap.

[gallery columns="4"]