Audio, video en domotica in een nieuw huis

Bij het bouwen van een huis komen veel zaken aan de orde. Een aantal daarvan liggen voor de hand, andere wellicht wat minder. Om de mogelijkheden duidelijk te maken zullen er op deze nieuwsblog een aantal onderwerpen toegelicht worden. Hieronder een aantal inspirerende voorbeelden van huisautomatisering: Ik ga (ver)bouwen … waar moet ik aan denken?…