LMHC Extreme Makeover

Actie op de Loenense hockeyclub: met een groot spandoek, informatie over de plannen en allerlei ludieke acties is de aanloop genomen voor de realisatie van de verbouw van het clubhuis. Onder het thema LMHC Extreme Makeover worden er allerlei projecten en acties opgezet met als doel geld in te zamelen voor de verbouw.