“private kwaliteitsborging” per januari 2017?

Het stelsel voor bouwtoezicht gaat op de schop: niet langer zal de gemeente tijdens een vergunningsprocedure preventief toetsen of een plan voldoet aan het bouwbesluit. Alleen welstand, bestemmingsplan en veiligheid zullen nog beoordeeld worden. Of de plannen aan alle regels voldoen moet de bouwer/opdrachtgever zelf gaan regelen, afhankelijk van de gecompliceerdheid van het project. “Instrumenten”…