EPC wordt BENG

Nog in ontwikkeling maar per 1 januari 2020 worden alle nieuwbouwplannen niet meer beoordeeld op een energieprestatiecoefficicient (EPC) maar op basis van BENG eisen. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw voortvloeiend uit Europese richtlijnen. Op basis van een drietal indicatoren wordt gekeken of een nieuw gebouw gaat voldoen aan de vastgestelde niveaus die nog…