Nieuwbouw koetshuis bij monument aan de Vecht

Een passend nieuw koetshuis bij deze monumentale woning in Maarssen. De bijzondere details van de woning zijn opgepakt en gebruikt bij de vormgeving van het nieuwe koetshuis: kleur en textuur komen overeen echter in een andere materiaalcombinatie. Een gecoatte staalconstructie zorgt in combinatie met een zinken dak en pleisterwerk voor een eigentijdse vertaling van de…

De omgevingswet gaat in per 1 januari 2024

De Omgevingswet vervangt vanaf 1 januari 2024 meerdere wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Enkele belangrijke wetten die worden samengevoegd of aangepast zijn: Wet ruimtelijke ordening (Wro): De regels voor de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, worden opgenomen in de Omgevingswet. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):…