De Twin Skate ligt in de winkel!

Na een lange en soms lastige voorbereiding is het eindelijk zover: de Twin Skate ligt nu in navolging op Duitsland ook in Nederland bij de Bart Smit in de winkel! Meerdere landen volgen snel, Italie, Midden Oosten, Korea, Portugal… De Twin Skate is bedacht door Carlos Bonnet die ook in het verleden al meerdere eigen…

Kavelverkoop Nieuwkoopse plassen

Op een fantastische locatie aan het beschermde natuurgebied van de Nieuwkoopse Plassen wordt een tweetal schiereilanden omgebouwd tot wooneilanden. Naast projectmatige woningen worden hier ook een groot aantal kavels aangeboden, onder strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden en esthetische vereisten. Deze ‘beperkingen’ leveren een kwalitatief hoogwaardig plan op waarbij er binnen samenhang toch een grote diversiteit mogelijk is.…

Audio, video en domotica in een nieuw huis

Bij het bouwen van een huis komen veel zaken aan de orde. Een aantal daarvan liggen voor de hand, andere wellicht wat minder. Om de mogelijkheden duidelijk te maken zullen er op deze nieuwsblog een aantal onderwerpen toegelicht worden. Hieronder een aantal inspirerende voorbeelden van huisautomatisering: Ik ga (ver)bouwen … waar moet ik aan denken?…

Bestemmingsplan wijk Cronenburgh Loenen aan de Vecht verruimd

De gemeente Stichtse Vecht heeft bekendgemaakt dat zij voornemens is om een verruiming van de bouwmogelijkheden toe te staan voor 22 vrijstaande woningen in de wijk Cronenburgh fase 3 te Loenen aan de Vecht. Dit betekent concreet dat het bouwvlak van de woningen met 25% uitgebreid mag gaan worden. Het beeldkwaliteitsplan blijft toetsingskader. Dit alles…

Woning Overgooi en Homeruskwartier op de groslijst voor Architectuurprijs

De woning van de familie van Seggelen in het Homeruskwartier Oost in Almere en de woning van de familie Stoelinga in Almere Overgooi zijn beiden geselecteerd uit een lange lijst met particuliere woningen om bezocht te gaan worden door de selectiecommissie. Deze zal begin mei de genomineerden bekend maken voor de Architectuur Prijs Almere 2012.…