De Twin Skate ligt in de winkel!

Na een lange en soms lastige voorbereiding is het eindelijk zover: de Twin Skate ligt nu in navolging op Duitsland ook in Nederland bij de Bart Smit in de winkel! Meerdere landen volgen snel, Italie, Midden Oosten, Korea, Portugal… De Twin Skate is bedacht door Carlos Bonnet die ook in het verleden al meerdere eigen…

Kavelverkoop Nieuwkoopse plassen

Op een fantastische locatie aan het beschermde natuurgebied van de Nieuwkoopse Plassen wordt een tweetal schiereilanden omgebouwd tot wooneilanden. Naast projectmatige woningen worden hier ook een groot aantal kavels aangeboden, onder strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden en esthetische vereisten. Deze ‘beperkingen’ leveren een kwalitatief hoogwaardig plan op waarbij er binnen samenhang toch een grote diversiteit mogelijk is.…

Audio, video en domotica in een nieuw huis

Bij het bouwen van een huis komen veel zaken aan de orde. Een aantal daarvan liggen voor de hand, andere wellicht wat minder. Om de mogelijkheden duidelijk te maken zullen er op deze nieuwsblog een aantal onderwerpen toegelicht worden. Hieronder een aantal inspirerende voorbeelden van huisautomatisering: Ik ga (ver)bouwen … waar moet ik aan denken?…