Het Architectenbureau

Registratienummer Stichting Bureau Architectenregister: 1.010615/013

Jules Zwijsen heeft ruime ervaring opgedaan op een architectenbureau in Amsterdam en daar diverse gebouwsoorten ontworpen.  Deze ervaring bleek een zeer goede basis voor de start van een eigen architectenbureau. Dit is in 2006 gestart met het ontwerp van de eigen woning in de nieuwe wijk Cronenburgh te Loenen aan de Vecht. Gelijktijdig zijn nog 3 andere woningen ontworpen in hetzelfde plan die weer nieuwe opdrachten opgeleverd hebben.  Op deze manier heeft het bureau zich als vanzelfsprekend gespecialiseerd in het begeleiden van particulieren bij het (ver)bouwen van een eigen woning.

Bouwpartners

Door onze ruime ervaring met particulier opdrachtgeverschap hebben we inmiddels een aantal partijen waarmee vaker samengewerkt is; constructeurs, adviseurs en aannemers. Het voordeel hiervan is dat we bij elk project, in overleg, de juiste partijen kunnen selecteren die de hoogste toegevoegde waarde hebben om tot een optimaal resultaat te komen.

Duurzaam bouwen

De duurzaamheid van een bouwwerk wordt niet alleen bepaald door de energiebehoefte. Ook levensloop-bestendigheid en aanpasbaarheid  zijn belangrijke uitgangspunten om ervoor te zorgen dat het gebouw  ook over 30 jaar of langer nog aangepast kan worden.
Energiezuinigheid is een onderdeel dat als vanzelfsprekend geïntegreerd is in het ontwerp. Dit wordt bereikt door een goede verdeling van ruimtes met een de juiste bezonning, daglicht en zicht, naast een optimale isolatiewaarde en technische installatie. Hierin wordt elke keer weer gezocht naar de beste balans tussen investering, rendement en beschikbaar budget. Hier kunt u meer lezen over duurzaam bouwen.

Het Ontwerpproces

Elke opdrachtgever, plek en budget is anders. Op basis van een persoonlijk gesprek, investeringsbegroting, programma van eisen/wensen, voorkeuren en locatie wordt het ontwerpproces gestart. Dit resulteert in een aantal simpele schetsen die de belangrijkste ontwerpgedachten toelichten. Dit overkoepelende ‘concept’ zorgt ervoor dat interieur, exterieur en omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en er een woning ontstaat die de opdrachtgever ‘past als een maatpak’.
Een intensieve wisselwerking tussen opdrachtgever/ gebruiker en architect is daarbij essentieel tot aan oplevering van het gebouw. Dit zorgt voor veel betrokkenheid bij alle partijen en maakt het ontwerpen en bouwen van een woning tot een feest.
Wij begeleiden graag het proces tot aan de oplevering. Ook in de uitvoering gaat het ontwerpproces door en is een gedegen bouwkundige kennis noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de ambities ook werkelijk vertaald worden in een gewenst beeld. Een precieze detaillering en uitvoering is van zeer groot belang voor de uiteindelijke uitstraling van de woning.

De bouwkosten

De eerste ontwerpschetsen houden rekening met het budget dat is bepaald door de opdrachtgever. Dit is gebaseerd op een totaal budget waarbij teruggerekend wordt naar een bouwbudget (na aftrek van alle overige kosten). Belangrijk daarbij is dat voor alle partijen duidelijk is hoe het budget opgebouwd is en welke kosten daarbij inbegrepen moet zijn.
Na het voorlopig ontwerp is het zeer goed mogelijk om een kostenraming te maken, eventueel al door een aannemer. Op die manier is al heel vroeg in het ontwerpstadium bekend wat de woning gaat kosten en is dus de onzekerheid daarover verdwenen. Nog niet alles zal dan bekend zijn dus rekening houden met een post onvoorzien is uiteraard noodzaak.

Waarom een gratis schetsontwerp?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het vinden van de juiste architect best lastig kan zijn…. Het ontwerpen en (ver-)bouwen van een huis is een intensief, persoonlijk en langdurig proces en het gaat om veel geld. Dan wil je ook graag weten of de architect die je uitkiest ook zal zorgen voor een goed plan, een prettige samenwerking en een soepel bouwproces.

Natuurlijk kan je in een gesprek al merken of er een “klik” is en kunnen de al gerealiseerde projecten enthousiasme opwekken. Uw woning, of verbouw, daarvan is echter nog niet bedacht en moet nog vorm gaan krijgen.

Om de keuze makkelijker en bewuster te maken hebben we dan ook de volgende werkwijze: na een eerste kennismaking en bezoek aan de locatie maken wij een eerste schetsontwerp of idee voor uw project.

Dit idee wordt vrijblijvend aan u gepresenteerd waarna beide partijen weten of wensen en eisen op een juiste manier vertaald gaan worden in een ontwerp. Uiteraard hopen wij dan dat dit plan u ook enthousiast maakt en aanleiding geeft om een samenwerking aan te gaan!

Stuur een vraag of bericht

Verstuur bericht

Adres:

Bastertlaan 3, 3632 JH, Loenen aan de Vecht

Telefoonnummer:

06 4497 6209

E-mail:

Jules@Zwijsen.net