Bestemmingsplannen online

Vaak was en is het een zoektocht bij gemeentes wat er volgens het bestemmingsplan allemaal mogelijk is aan vergroten of veranderen van gebouwen, woningen en bijgebouwen. Gelukkig is er nu een landelijke database ¬†waarin al veel bestemmingsplannen gedigitaliseerd te vinden zijn: www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke…