LMHC Extreme Makeover

Actie op de Loenense hockeyclub: met een groot spandoek, informatie over de plannen en allerlei ludieke acties is de aanloop genomen voor de realisatie van de verbouw van het clubhuis. Onder het thema LMHC Extreme Makeover worden er allerlei projecten en acties opgezet met als doel geld in te zamelen voor de verbouw.

Winnaar prijsvraag LMHC hockeyclub Loenen aan de Vecht

De verbouwcommissie heeft samen met het bestuur van de hockeyclub gekozen voor ons ontwerp! Ook een drukbezochte ledenvergadering heeft goedkeuring gegeven aan de plannen van het bestuur voor realisatie van een vierde hockeyveld en volgend jaar het verbouwen van het clubhuis. Natuurlijk zijn we erg trots op het feit dat we nu verder kunnen met…