De omgevingswet gaat in per 1 januari 2024

De Omgevingswet vervangt vanaf 1 januari 2024 meerdere wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Enkele belangrijke wetten die worden samengevoegd of aangepast zijn: Wet ruimtelijke ordening (Wro): De regels voor de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, worden opgenomen in de Omgevingswet. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):…

Vergunning woning Kortenhoef

Na een wat lange tijd door allerlei aanvullende vragen vanuit de gemeente is het dan eindelijk zover: de vergunning voor de bouw van de vrijstaande villa langs de N201 in Kortenhoef kan starten. Het grondwerk is gedeeltelijk uitgevoerd, binnenkort dan dus ook de werkelijke start.

Nieuw bijgebouw woning aan de Vecht gereed

Het woonoppervlak is er bijna door verdubbeld: het nieuwe bijgebouw bij de al eerder gerenoveerde woning aan de Vecht is gereed, samen met de in stijl van de woning gebouwde nieuwe serre aan de tuinzijde. Een prachtige glazen gang verbindt de uitbreiding met de bestaande woning op de begane grond en verdieping. Binnenkort meer!