Op het laatste eiland dat ontwikkeld wordt in de nieuwe wijk Waterrijk te Woerden zijn nog 5 kavels in de verkoop gegaan. Op de kavel aan het water wordt gevraagd om een zogenaamde special te ontwerpen:

Voor deze kavels zijn aanvullende eisen gesteld. Het zijn kavels op markante plekken in de stedenbouwkundige structuur waar extra eisen worden gesteld aan de uitstraling van de woningen. Deze woningen krijgen een verbijzondering in vorm, kleur, materiaal en/of materiaalgebruik.

Ook extra eisen aan de architect: deze dient tot de voorhoede te behoren wat betreft hun prestaties. Uiteraard een eer om dan aanbevolen te worden vanuit de supervisor.

De woning is als een baken aan het water ontworpen: een beeldbepalende zinken kap vormt de woning en maakt gebruik van de hier mogelijke hoogte van 15 meter. Natuurlijk met bovenin de woning een kamer met fantastisch uitzicht over het water en het achterliggende poldergebied.

Project:

Vrijstaande villa aan het water

Plan:

Waterrijk eiland IV, special Woerden