Het gebouw van de Begraafplaats Buitenveldert voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast is er een wens tot uitbreiding van de dienstverlening door toevoeging van een uitvaartcentrum, cafe, winkel en grotere condoleanceruimte. De veranderingen zijn aangegrepen om de functionaliteit en routing binnen het bestaande gebouw te verbeteren. De ruimtes voor groenvoorziening en onderhoud verhuizen naar nieuwbouw aan de andere zijde van de begraafplaats. Op de vrijgekomen ruimte wordt een nieuw kantoor met balie en ontvangsruimte en informatievoorziening gecreerd. Daarnaast een ontmoetingsruimte/cafe met kleine winkel en de benodigde voorzieningen als uitgiftebalie, berging, sanitair en keukenvoorziening. Het andere gedeelte van het gebouw met kapel wordt uitgebreid met rouwkamers en een vergroting van de condoleanceruimte waardoorhet opvangen van grote groepen mensen mogelijk wordt.

De twee gebouwen worden met elkaar verbonden door een lange as van informatiebalie tot kapel die buiten het gebouw vorm wordt gegeven door een overkapping.

Het gebouw ligt gescheiden van de begraafplaats door een gracht met als enige verbinding een smalle brug. Door de vergroting van deze brug en het creëren van een nieuw plein wordt de relatie tussen gebouw en begraafplaats sterk verbeterd. Deze vergroting van het plein maakt tevens de vergroting van de condoleanceruimte mogelijk zonder dat er logistieke problemen ontstaan door meerdere gelijktijdige gebruikers. Door aanpassing van de begroeiing ontstaat er tevens meer zicht op de begraafplaats <br>vanuit de twee gebouwen.

Project:

Verbouw en aanbouw bestaande gebouwen

Locatie:

Begraafsplaats Buitenveldert, Amsterdam

Uitvoering:

VBK