Op het laatste eiland dat ontwikkeld wordt in de nieuwe wijk Waterrijk te Woerden zijn nog 5 kavels in de verkoop gegaan. Op de kavel aan het water wordt gevraagd om een zogenaamde special te ontwerpen:

Voor deze kavels zijn aanvullende eisen gesteld. Het zijn kavels op markante plekken in de stedenbouwkundige structuur waar extra eisen worden gesteld aan de uitstraling van de woningen. Deze woningen krijgen een verbijzondering in vorm, kleur, materiaal en/of materiaalgebruik.

Ook extra eisen aan de architect: deze dient tot de voorhoede te behoren wat betreft hun prestaties. Uiteraard een eer om dan aanbevolen te worden vanuit de supervisor.

Door de zeer ongunstige tijd qua bouwprijzen op zoek gegaan naar een andere insteek voor de woning: een langgerekt volume dat nog steeds een prachtig baken gaat vormen aan het water.

Project:

Vrijstaande villa aan het water

Plan:

Waterrijk eiland IV, special Woerden

Aanzicht vanaf het water